www.365sbaffiliates.com2018年7月18日栏目排行(截至:2018-7-18)   报表查询
曲线图 柱状图
2018年7月18日www.365sbaffiliates.com所有栏目访问总量:94,首页访问量:0
排 名 访问量 比例(访问量/日访问总量)
1   政府采购 20 21.28%
2   政府采购 20 21.28%
3   部门动态 9 9.57%
4   部门动态 9 9.57%
5   街道动态 8 8.51%
6   街道动态 8 8.51%
7   法规文件 2 2.13%
8   法规文件 2 2.13%
9   天桥要闻 2 2.13%
10   天桥要闻 2 2.13%
11   通知公告 1 1.06%
12   重点项目 1 1.06%
13   重点项目 1 1.06%
14   区排水管理服务中心 1 1.06%
15   长效管理工作动态 1 1.06%
16   通知公告 1 1.06%
17   数字化平台 1 1.06%
18   数字化平台 1 1.06%
19   区住房保障管理局 1 1.06%
20   区排水管理服务中心 1 1.06%
21   区住房保障管理局 1 1.06%
22   长效管理工作动态 1 1.06%